Werkt jouw bedrijf met water? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van proceswater, chemische installaties of als zwembad? Waar met water wordt gewerkt, bestaan risico’s voor de volksgezondheid. Deze risico’s worden geanalyseerd en beperkt. Er zijn wetten en regels over het omgaan met water. Dit is wat je moet weten om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Risicoanalyse maken

Wanneer je werkt met water, is het belangrijk een risicoanalyse te maken. Wat kan er fout gaan? Wat zijn daar de gevolgen van? Vooral als het gaat om water dat kan worden opgepompt en worden verwerkt tot drinkwater, is een analyse over eventuele verontreiniging belangrijk.

Door een risicoanalyse te maken, stel je vast welke risicovolle gebeurtenissen er kunnen zijn. Zo kan verontreinigd water bijvoorbeeld door hevige regen de pompput instromen. Water kan ook onvoldoende gezuiverd worden. Waterbehandeling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat water verantwoord gebruikt kan worden.

Afvalwater lozen mag niet zomaar

Bedrijven kunnen hun afvalwater lozen op het riool. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met lokale overheden of met de Rijksoverheid. Er zijn voorschriften aan gebonden. Die zijn opgenomen in vergunningen en algemene regels. Bedrijven mogen hun afvalwater niet zomaar lozen.

De Waterkwaliteitsbeheerder is de toezichthouder op het lozen van afvalwater. Vaak gaat het dan om waterschappen of zuiveringsschappen. Bedrijven die vragen hebben over het lozen van afvalwater, kunnen bij de Unie van Waterschappen vragen wie de beheerder is en hun vraag daar neerleggen.

Legionella ligt op de loer

Legionella ligt bij het werken met water al snel op de loer. Neem bijvoorbeeld een zwembad. Het water is hier tussen de 20 en de 50 graden Celsius. Dat is de ideale temperatuur voor een legionellabacterie om te groeien. Wanneer het water in hele kleine druppeltjes in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken.

Een legionellabacterie zorgt voor een legionellabesmetting. Vaak worden mensen daar niet ziek van, maar als er klachten ontstaan, zin dat griepachtige klachten. Heel soms kan de bacterie een ernstige longontsteking veroorzaken. Daarom is het belangrijk om maatregelen te treffen om een besmetting te voorkomen.

Werken met een legionella beheersplan

Een legionella beheersplan is verplicht voor zogenaamde prioritaire locaties. Er wordt beoordeeld of de gehele installatie aan de voorschriften voldoet. Ook wordt vastgelegd hoe je een legionellabesmetting voorkomt.

Een inspecteur komt langs om een inventarisatie te doen. De bevindingen worden dan onder vier ogen besproken met de inspecteur. Daarna ontvangt het bedrijf een uitgebreide rapportage en een overzicht van installatietechnische aanpassingen.